Katarzyna Kluska

Deputy HR Manager

Varför jobbar du här?

Det är en plats där jag kan expandera mina vingar: Jag har en stor handlingsfrihet, ett brett utbud av sysslor och en verklig inverkan på av företagets utveckling.

Vad gillar du i ditt arbete?

Kontakter med människor. Den framgång, som inte bara jag gläds av, utan kandidaterna, som tack vare mig hittar ett bra jobb. Olika uppgifter och ansvar, dynamiska och oförutsägbara uppgifter som inte tillåter en tristess och utbrändhet (jag vet inte vad jag  ska göra om en vecka, vem jag kommer att rekrytera, vem jag kommer att prata med, vad som kommer att hända och vilka problem som just då behöver att lösas)

Vad ger du från dig själv på jobbet?

Engagemang och vilja att ta slutföra alla uppgifter till fullo. Flexibilitet och enkelhet att bygga kontakt med kunder och kandidater. Viljan att dela med sig av sin kunskap och en ansvarskänsla för vad jag gör.

Vad är det som skiljer Jobs Plus åt?

Den oersättliga atmosfären och relationer mellan medarbetare och överordnade. Jobb Plus är ett litet företag som erbjuder stora möjligheter för utveckling, eftersom allt som händer, händer på grund av oss;) Det finns ingen byråkrati och onödiga formaliteter och vi alla kan lära oss mycket, eftersom vi ofta måste hantera nya situationer där ingen kommer att ge oss en färdig lösning.

katarzyna.kluska@jobsplus.pl