Ewelina Górska

Rekryterings Specialist

Varför jobbar du här?

Det finns många anledningar: Jag tycker om att arbeta inom rekrytering, det ger mig en hel del tillfredsställelse. Dessutom finns det en underbar atmosfär på arbetsplatsen, trevliga människor som skapar ett bra team, vi ger varandra stöd i våra handlingar, vi arbetar som ett team.

Vad gillar du mest i ditt arbete?

Jag tycker om att arbeta med rekryteringsprocesser tack vare det är arbetet omväxlande och intressant. Jag gillar att prata med kandidater, som gör att man kan lära känna intressanta personligheter. Och känslan av tillfredsställelse när jag avslutar ett projekt och kandidaterna är nöjda med det nya jobbet - oersättligt!

Vad är din starkaste sida i detta arbete?

Organisation, förmågan att "ta hand om" många ämnen samtidigt. Bra kontakt med människor i mitt dagliga arbete.

Vad skiljer Jobs Plus från andra företag enligt dig?

Arbets atmosfär, bra laganda bland gruppen av anställda, goda relationer.

ewelina.gorska@jobsplus.pl